Call for papers

Ogólnopolska konferencja naukowa
Żołnierze, rebelianci, kondotierzy i zbrojni.
Figury wojowników od Iliady po Call of Duty

Kraków, 10-11 września 2015

Figura wojownika od wieków stanowiła centrum zainteresowania zarówno literatury, jak i sztuk wizualnych. Wokół takich postaci narastały nie tylko narracje historiograficzne, lecz i mitograficzne, fikcjonalne i fantastyczne, czasem splątane ze sobą tak ściśle, by postaci przez nie opiewane mogły trafić do rozmaitych kanonów i związać się z różnorodnymi kodami estetycznymi. W konsekwencji figura wojownika funkcjonuje współcześnie na wielu poziomach i w wielu rejestrach stylistycznych w literaturze, filmie, komiksie, serialach, grach fabularnych czy grach wideo. Przedmiotem fascynacji stają się nie tylko żołnierze elitarnych jednostek, lecz także rycerze, samurajowie, skrytobójcy, buntownicy, rewolucjoniści i wielu innych. Dlatego też interesować nas będą referaty prezentujące:

 • sposób funkcjonowania i narracyjnej realizacji postaci wojownika w literaturze, filmie, komiksie, serialach, grach fabularnych i grach wideo;
 • reprezentacje figury wojownika / wojowniczki w różnorodnych konwencjach i kodach estetycznych;
 • archetypy i stereotypy wojowników;
 • reinterpretacje mitów i legend związanych z samurajami, rycerzami, herosami, superbohaterami etc.;
 • topikę wojowników (chevalier errant, berserkerzy, samurajowie, ninja, asasyni, najemnicy, gladiatorzy, legioniści, żołnierze sił specjalnych, rycerze Jedi etc.)
 • współczesną fascynację wojownikami i wojskiem w literaturze, filmie, komiksie, serialach, grach fabularnych i grach wideo wraz z jej źródłami;
 • wizje żołnierzy przyszłości w tekstach kultury (np. Halo, Warhammer 40 000, Cyberpunk; Star Wars);
 • historyczne reprezentacje wojowników (np. Rycerze Okrągłego Stołu, krucjaty, dawne formacje wojskowe, rzymscy legioniści) i ich postmodernistyczne trawestacje (np. Zombie SS, 47 Roninów);
 • obrazy wojowników futurystycznych, obcych i pozaziemskich (transformersi, ksenomorfy, predatorzy, mechy, itd.);
 • reinterpretacje figur wojowników z innych niż europejski kręgów kulturowych i przywołania oraz przykłady w literaturze, filmie, komiksie, serialach, grach fabularnych bądź komputerowych
 • metody ukazywania / realizowania choreografii walk, potyczek, bitew czy scen zmagań w literaturze, filmie, komiksie, serialach, grach fabularnych i grach wideo;
 • wizualne prezentacje (np. kostium) modelu wojownika / wojowniczki w literaturze, filmie, komiksie, serialach, grach fabularnych bądź komputerowych.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: wojownicy2015@gmail.com mija 30 czerwca 2015 roku. Do abstraktu należy dołączyć krótką notę biograficzną sformułowaną podług powszechnie przyjętych standardów (afiliacja, tytuł naukowy oraz profil badawczy). Objętość abstraktu wraz z biogramem nie powinna przekroczyć dwóch stron znormalizowa­nego maszynopisu (maksymalnie do 600 słów).

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją seminarium, w tym zwłaszcza cateringiem, przygotowaniem materiałów dla uczestników oraz publikacji pokonferencyjnej, przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 450 zł, którą należało będzie uiścić do 21 sierpnia 2015 r. Informacje o sposobie organizacji konferencji przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta, głównego organizatora konferencji, można odnaleźć na stronie facta-ficta.org/konferencje.

Ośrodek Badawczy Facta Ficta przewiduje dwa granty zwalniające z opłaty konferencyjnej (registration fee waiver). Warunkiem otrzymania grantu będzie: 1) pozytywne zrecenzowanie nadesłanego abstraktu przez organizatorów lub wyznaczonych przez nich zewnętrznych recenzentów oraz 2) zgodność tematyczna dorobku aplikanta z profilem konferencji.

Wstęp dla słuchaczy na konferencję jest wolny po uprzednim zarejestrowaniu. Akredytacje prasowe i chęć uczestnictwa biernego prosimy zgłaszać pod adresem wojownicy2015@gmail.com z frazą [Akredytacja] oraz [Rejestracja] w tytule wiadomości.

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej antologii artykułów w open accessie (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 3.0). Wybrane teksty mogą zostać wytypowane do publikacji w recenzowanym kwartalniku naukowym „Facta Ficta” oraz innych czasopismach, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym.

Głównym organizatorem konferencji jest Ośrodek Badawczy Facta Ficta (factaficta.org) we współ­pracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Informacje o konferencji będą aktualizowane na stronie wojownicy2015.wordpress.com i na stronie społecznościowej Ośrodka (facebook.com/factaficta).

Advertisement

Program

CZWARTEK, 10 września 2015*

Wydział Polonistyki UJ, ul. Gołębia 16, 33-332 Kraków – s. 42 im. Tomasza Weissa

REJESTRACJA 8:00-8:45

OTWARCIE 8:45

PANEL I 9:00-10:30

mgr Adam Ryszard Prokop (UO)
Aniołowie – wojownicy Pana Zastępów

mgr Tomasz Niezgoda (UJ)
Pielgrzymi polscy jako eschatologiczni wojownicy Chrystusa

mgr Przemysław Tworkowski (UWr)
Zbrojni oczami średniowiecznego mnicha, cystersi kamieniec­cy wobec wojowników i przemocy

przerwa kawowa 10:30-11:00**

WYKŁAD GOŚCINNY 11:00-12:00

st. chor. sztab. Piotr Prokopowicz (UP)
Czas prawdziwych wojowników? Bitwa o Karbalę (2004 r.)

Bitwa o Karbalę nazywana jest najkrwawszą bitwą Polaków od czasów II wojny światowej. Nie budzi wątpliwości fakt, iż było to wydarzenie pod wieloma względami bezprecedensowe – misja stabilizacyjna, na którą wysłano polskich żołnierzy, przemieniła się w regularną wojnę. Przez ponad cztery lata media milczały na temat wydarzeń mających miejsce w kwietniu 2004 roku.

Niniejsze wystąpienie jest próbą krytycznej analizy przebiegu bitwy z perspektywy jej uczestnika. Jest rozważaniem o misji, w czasie której żołnierze stanęli naprzeciwko wroga równie dobrze uzbrojonego i wyposażonego , i których przewagą było jedynie wyszkolenie, determinacja i chęć przeżycia. Dyskurs o wojownikach, którzy w czasie tej wojny pierwszy i ostatni raz stanęli do walki bez przewagi technicznej: noktowizji, wozów bojowych i w kamizelkach kuloodpornych pozbawionych płyty ochronnej na plecach.

Strona wydarzenia: https://www.facebook.com/events/698577656943519/

UWAGA: Z uwagi na ochronę wizerunku podczas całego wystąpienia i po nim nie będzie możliwe robienie żadnych zdjęć ani filmów z udziałem Piotra Prokopowicza.

przerwa kawowa 12:00-12:30

PANEL II 12:30-14:00

mgr Magdalena Górowska (UŁ)
Kreacje postaci wielkich wodzów, świetnych rycerzy i walecznych władców w „Trenach” Józefa Morelowskiego w kontekście sakrali-zacji dziejów Polski w przededniu utraty niepodległości

mgr Radosław Falandys (URz)
Postać Napoleona I na przykładzie bitwy pod Aspern-Essling (1809)

mgr Bartosz Nieścior (UW)
Tebański Święty Zastęp – elitarna jednostka starożytnej armii tebańskiej

przerwa obiadowa 14:00-16:00***

PANEL III 16:00-18:00

dr Michał Kłosiński (UŚ)
Wojownicy awangardy – projekty ekonomiczno-społeczne w manifestach literackich Czyżewskiego, Jasieńskiego i Peipera

mgr Maciej Gaździcki (UJ)
Rycerz przyszłości czy ożywiona zbroja? „RoboCop” Paula Verhoevena w perspektywie mediewalistycznej

mgr Monika Bernadeta Maciuba (UJ)
„Batman” – postać superbohatera w filmie, komiksach i grach

mgr Adam Orlik (UMCS)
Gdy zabrakło bohaterów, zostali tylko stalkerzy. Postać stalkera w współczesnej literaturze postapokaliptycznej

PIĄTEK, 11 września 2015

 PANEL IV 9:00-11:00

dr Krystyna Walc (URz)
Zmyślone wojska księcia Drakuli

mgr Marcin Męcina (UŁ)
Pierwszy kondotier, ostatni cezar – kariera Rogera de Flor

Wiktor Matyja (UJ)
Dieta wojownika. Antropologiczny obraz żołnierskiego głodu, codziennych posiłków i uczt ze szczególnym uwzględnieniem perwersji kulinarnych

mgr Agata Rok (UŚ)
Wojownicy i konkwistadorzy. Pizarro kontra Atahualpa, czyli zderzenie kultur

przerwa kawowa 11:00-11:30

PANEL V 11:30-13:30

mgr Estera Baksik (UO)
„Judyt wojująca” – kobieta-taktyk, morderca i wódz

mgr Patrycja Piorun (UJ)
Obraz wojownika w „Germanii” Tacyta

mgr Łukasz Łoziński (UJ)
Dylematy walki partyzanckiej. Stanowisko Tadeusza Konwickiego na szerszym tle

dr Aleksandra Matyuhkina (PUL w Kijowie)
Skrzydlate boginie wojny w wierzeniach ludów Eurazji

przerwa obiadowa 13:30-15:30

PANEL VI 15:30-17:30

dr Łukasz Czajka (UAM)
Estetyzacja śmierci w serii gier „Call of Duty: Modern Warfare”

Maciej Marzyński (IBM Wrocław)
Cyberwojownicy – fikcja i rzeczywistość

mgr Szymon Kukulak (UJ)
Solaris, Polaris. Nowoczesna technologia militarna w zwierciadle dzieł Stanisława Lema

mgr Michał Wójciak (UJ)
Na wybiegu bez zmian – militarne inspiracje w branży mody

przerwa kawowa 17:30-18:00

PANEL VII 18:00-19:30

Kaja Kajder, Dariusz Nikiel (UJ)
Józef Kuraś „Ogień”. Pamięć i jej reprezentacje

mgr Magdalena Kuczek (UP)
Polski superbohater narodowy

mgr Lidia Prokopowicz (UJ)
“Czymże jest śmierć bohaterska wobec wiecznego odczuwania”. Inny obraz konfliktu

* Organizatorzy nie odpowiadają za zmiany w programie.
** Przerwy kawowe zapewniane są wyłącznie dla prelegentów.
*** Przerwy obiadowe nie są wliczone w catering konferencyjny.

Miejsce i czas

Miejsce obrad

UWAGA ZMIANA:
Wydział Polonistyki UJ
ul. Gołębia 16 33-332 Kraków

sala 42 im. Tomasza Weissa

(wejście od ul. Gołębiej 18).

14_big

Wejście przy ul. Gołębiej 18

3567

Skręt w lewo na dziedziniec

o

Skręt w lewo do s. 42 przy ul. Gołębiej 16

Po wejściu do budynku przy ul. Gołębiej 18 należy iść cały czas prosto, mijając po lewej ręce portiernię (w okolicy powinien pojawić się już nasz plakat), wejść na dziedziniec, skręcić w lewo i po przejściu na dziedziniec wewnętrzny, skierować się do pierwszych drzwi po lewej stronie (tam powinien pojawić się kolejny plakat konferencyjny).

Kontakt

Kontakt

W sprawach merytorycznych prosimy się kontaktować pod adresem:

wojownicy2015(at)gmail.com

W sprawach organizacyjno-finansowych prosimy się kontaktować z Krzysztofem M. Majem pod adresem:

krzysztof.m.maj(at)gmail.com